top of page
Search

Ymweliad â Chanolfan Treftadaeth Caer a Hillfort / Visit to Caer Heritage Centre and Hillfort

Updated: Dec 2, 2021

Yr wythnos diwethaf es i ymweld â Chanolfan Treftadaeth Caer a Hillfort, i baratoi ar gyfer gwaith rydw i'n ei wneud ar gynnig cyllid i'r Loteri Treftadaeth.


Mae'n werth ymweld â'r ganolfan, wedi'i lleoli wrth ymyl y bryn, mae ganddo barc a man chwarae ei hun ar gyfer y plant. Dyma rai lluniau a dynnais yn ystod fy ymweliad. Edrychwch mas i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gais partneriaeth gyda Cynon Valley Organic Adventures.


Byddaf yn postio blogiau wythnosol yma o hyn ymlaen, felly edrychwch mas am hwn i gael mwy o ddiweddariadau.


Mai Baxter-Thornton Rheolwr Prosiect - Lleisiau Creadigol


******************************************************************************


Last week I went to visit Caer Heritage Centre and Hillfort, in preparation for work I'm doing on a funding bid to the Heritage Lottery.


The centre is well worth a visit, situated next to the hillfort, it has it's own park and play area for the children. Here are some photos I took during my visit.


Watch this space for updates on a partnership bid with Cynon Valley Organic Adventures.Dave Horton o Ganolfan Treftadaeth Caer a roddodd y daith dywys i mi.

Dave Horton from Caer Heritage Centre who gave me the guided tour.

Gwaith celf i goffáu'r hanes Celtaidd, wedi'i greu gyda phlant lleol.

Artwork to commemorate the Celtic history, created with local children.

Mynedfa i'r Ganolfan Dreftadaeth

Entrance to the Heritage Centre

Gwaith celf i goffáu'r hanes Celtaidd, wedi'i greu gyda phlant lleol.

Artwork to commemorate the Celtic history, created with local children.


I will be posting weekly blogs here from now on, so watch this space for more updates.


May Baxter-Thornton

Project Manager - Creative Voices


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page